Điều khoản & điều kiện của iSpeak.world

Điều khoản và điều kiện của iSpeak.world dành cho các chương trình được tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) phối hợp cùng Công ty Cổ phần iGen Group.

I. Chấp nhận điều khoản:

        iSpeak.world cung cấp các dịch vụ, chương trình luyện nói tiếng Anh kết nối với những tình nguyện viên là người nước ngoài, tri thức Việt Nam trên thế giới dành cho các thành viên, tuân theo các Điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Đối tượng tham gia chương trình là học sinh, sinh viên: áp dụng cho thành viên mới và thành viên hiện tại đã đăng ký tham gia iSpeak.world.

        - Thành viên tham gia là học sinh, sinh viên từ 18 tuổi trở lên, hoặc nếu người dùng đăng ký dưới 18 tuổi thì cần được sự cho phép của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, người sẽ chịu trách nhiệm về việc thành viên dưới 18 tuổi tuân thủ theo các Điều khoản và điều kiện này. 

        - Thành viên mới được định nghĩa là thành viên chưa đăng ký tài khoản và chưa từng tham gia các chương trình, buổi luyện nói tại iSpeak.world.

        - Thành viên hiện tại là thành viên đã có tài khoản đăng nhập, đã từng tham gia hoặc chưa từng tham gia các chương trình, buổi luyện nói tại iSpeak.world.

2. Bằng cách truy cập https://ispeak.world/ và đăng ký thành viên, người dùng sẽ phải xác nhận rằng đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện này.

3. Các Điều khoản và điều kiện này có thể được iSpeak.world cập nhật theo thời gian.

4. Nếu người dùng không đồng ý tuân thủ Điều khoản và điều kiện của iSpeak.world thì người dùng sẽ không thể đăng ký để trở thành thành viên của iSpeak.world.

II. Mô tả chương trình, dịch vụ

        iSpeak.world cho phép người dùng đăng ký tài khoản (mỗi cá nhân là một tài khoản) để tạo và tham gia các chương trình, các buổi luyện nói tiếng Anh tại iSpeak.world. Mỗi người dùng sẽ nhận được hồ sơ của riêng mình và tuân thủ theo nội quy của iSpeak.world tại Điều V.

III. Phí

        Hiện nay, iSpeak.world cho phép người dùng được tạo tài khoản miễn phí và thành viên tham gia các chương trình, các buổi luyện nói tiếng Anh hoàn toàn miễn phí.

        (Trong tương lai, các hoạt động tính phí cũng sẽ được cập nhật cho người dùng và thành viên có thông tin, cũng như cập nhật tại quy định Điều khoản và điều kiện này.)

IV. Đăng ký

1. Đối với người dùng là học sinh, sinh viên: Để có được tài khoản iSpeak.world, người dùng phải đăng ký tại website https://ispeak.world/ bằng cách cung cấp: họ và tên người dùng, địa chỉ email hợp lệ, đăng ký mật khẩu đăng nhập và link CV (không bắt buộc) theo yêu cầu của quy trình đăng ký trên website. Là một phần của quá trình đăng ký đó, người dùng sẽ chọn mật khẩu cho Hồ sơ của mình.

2. Đối với người dùng là diễn giả: Để có được tài khoản iSpeak.world và đăng ký trở thành diễn giả của chương trình, người dùng phải đăng ký tại website https://ispeak.world/ bằng cách cung cấp: họ và tên người dùng, địa chỉ email hợp lệ, đăng ký mật khẩu đăng nhập và link CV (không bắt buộc) theo yêu cầu của quy trình đăng ký trên website. Là một phần của quá trình đăng ký đó, người dùng sẽ chọn mật khẩu cho Hồ sơ của mình.

3. Người dùng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với mật khẩu và tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng lẻ và không thể chuyển nhượng: Bạn đồng ý với:

·        Sử dụng tài khoản của bạn một cách riêng lẻ và không chia sẻ nó cho người khác;

·        Thông báo ngay lập tức với iSpeak.world về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn và bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác;

·        Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật thông tin về bản thân theo biểu mẫu đăng ký.

V. Nội quy dành cho thành viên của iSpeak.world

        Thành viên (bao gồm diễn giả, học sinh, sinh viên) tham gia iSpeak.world sẽ tuân thủ các quy định như sau:

        - KHÔNG được sử dụng những ngôn từ xúc phạm, khiếm nhã, phản cảm, đe dọa hoặc xuyên tạc, truyền bá, đăng tải, chia sẻ những nội dung liên quan đến kích động thù hận, có dấu hiệu phân biệt chủng tộc, liên quan đến tôn giáo, gây mất đoàn kết dân tộc, an ninh trật tự,... ;

        - KHÔNG được mạo danh bất kỳ cá nhân khác khi tham gia iSpeak.world;

        Các thành viên có dấu hiệu như trên sẽ không được phép tham gia iSpeak.world ngay lập tức và bị hủy tư cách thành viên của iSpeak.world.

VI. Chính sách bảo mật thông tin

        Các thông tin đăng ký của người dùng chỉ được sử dụng với mục đích dành cho chương trình, iSpeak.world sẽ bảo mật thông tin người dùng và không sử dụng thông tin đó với mục đích khác.

VII. Liên hệ

1. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản và điều kiện này theo địa chỉ: dtnh@uel.edu.vn.

2. iSpeak.world có thể liên hệ với thành viên và gửi cho thành viên các thông báo, bao gồm cả những thông báo liên quan đến chương trình, những thay đổi trong Điều khoản và điều kiện này qua email (thành viên cung cấp), bài đăng thông thường hoặc bằng cách đăng thông báo trên website.

Cập nhật lần cuối: tháng 7 năm 2021