Thông tin thành viên

Chiến tranh thế giới thứ 3, khi nào và vì sao ?
Sở thích
 • 10 / 15 người
 • 31/12/2029 22:00
 • English
Ngày trái đất bị diệt vong
Sở thích
 • 6 / 15 người
 • 31/07/2025 13:00
 • English
Vận động viên bơi lội vĩ đại nhất thế giới 2024
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 31/07/2024 23:00
 • English
Thảm hoạ cháy rừng
Sở thích
 • 7 / 15 người
 • 01/08/2023 05:17
 • English
Nội bóng nào vô dịch World Cup 2022
Sở thích
 • 4 / 15 người
 • 15/08/2022 05:03
 • English
Meeting ngày 8.8 lúc 11:00
Sở thích
 • 4 / 15 người
 • 08/08/2021 00:00
 • English
Nhận xét (4)
User1.4
08/08/2021 |

Good good

Người dùng ẩn danh
08/08/2021 |

User 1.3 đánh giá tạm được

User 1.2
08/08/2021 |

Quá tệ

Người dùng ẩn danh
08/08/2021 |

User 1.1 đánh giá ẩn danh "Chưa hay lắm"

Vận động viên bơi lội nổi tiếng nhất thế giới
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 07/08/2021 23:00
 • English
Vận động viên bơi lội vĩ đại nhất thế giới
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 07/08/2021 22:00
 • English
Vận động viên bơi lội vĩ đại nhất thế giới
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 07/08/2021 05:00
 • English
Meeting 7.8 lúc 10:45 am
Sở thích
 • 4 / 15 người
 • 06/08/2021 23:45
 • English
Nhận xét (3)
Người dùng ẩn danh
07/08/2021 |

Rất bổ ích

User 1.2
07/08/2021 |

Hay quá

Người dùng ẩn danh
07/08/2021 |

User1.3 đánh giá ẩn danh

Thời điểm thế giới kết thúc ?
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 06/08/2021 13:00
 • English
Vận động viên bơi lội vĩ đại nhất thế giới
Sở thích
 • 0 / 15 người
 • 06/08/2021 13:00
 • English
Thành phố đáng sống
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 05/08/2021 20:00
 • English
Chiến tranh & hoà bình
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 05/08/2021 11:20
 • English
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 05/08/2021 10:00
 • English
Buổi họp ngày 3.8 lúc 3:05 pm
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 03/08/2021 04:05
 • English
Meeting ngày 3.8 lúc 3:00 pm
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 03/08/2021 04:00
 • English
Meeting 5:20 pm
Sở thích
 • 2 / 15 người
 • 02/08/2021 07:51
 • English
Nhận xét (1)
User 1.1
07/08/2021 |

Rất thú vị

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm
Sở thích
 • 1 / 15 người
 • 31/07/2021 11:15
 • English